Privacybeleid voor Exotice Schaafijs

Laatst bijgewerkt: 09 Oktober 2023

Welkom bij Exotice Schaafijs. Bij Exotice Schaafijs waarderen we uw vertrouwen en nemen we uw privacy serieus. In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en beschermen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Lees dit beleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe we met uw gegevens omgaan.

  1. Verzameling van Persoonlijke Informatie

Bij Exotice Schaafijs verzamelen we alleen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt. Dit kan onder meer informatie omvatten die u indient bij het aanvragen van informatie of een offerte. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan bestaan uit:

  1. Gebruik van Persoonlijke Informatie

Wij gebruiken de verzamelde persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

  1. Opslag van Persoonlijke Informatie

Exotice Schaafijs slaat de verzamelde persoonlijke informatie op voor eigen gebruik. We nemen redelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

  1. Delen van Persoonlijke Informatie

Wij zullen uw persoonlijke informatie nooit verkopen, verhuren of delen met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.

  1. Cookies en Tracking

We maken gebruik van Google Analytics om anonieme statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website. Dit helpt ons om onze website te verbeteren en beter af te stemmen op de behoeften van onze bezoekers. We gebruiken geen andere trackingmethoden of cookies voor het bijhouden van uw online activiteiten.

  1. Uw Rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, over te dragen en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Als u uw rechten wilt uitoefenen of vragen heeft over uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

  1. Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over de manier waarop we met uw persoonlijke informatie omgaan, kunt u contact met ons opnemen via:

Exotice schaafijs [info@exotice.nl of 085 047 0229]

  1. Wijzigingen in dit Privacybeleid

Exotice Schaafijs behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina geplaatst en de datum van de laatste update wordt bijgewerkt. Wij raden u aan om regelmatig terug te keren naar deze pagina om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 09 Oktober 2023.

Bedankt voor uw vertrouwen in Exotice Schaafijs. We waarderen uw zaken en zullen er altijd naar streven om uw privacy te beschermen en te respecteren.

× Hoe kan ik je helpen?